Category Archives: LIFESTYLE

2021 ปีทองของบริษัทผลิตเทคโนโลยี EV

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปีนี้คือปีทองสำหรับพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง ดังที่เห็นได้จากบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าค่อย ๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นทั่วโลก ยังไม่รวมไปถึงสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังผุดขึ้นมารองรับรถยนต์เหล่านี้